Ph: Andrés Francov

Models: Lucho Jacob, Juli Miquelarena Vicky Furnari